Vaststelling gezondheidsregels Covid19

Hervatting van de activiteit

Heeft u alle veiligheidsvoorschriften in de praktijk omgezet om zo snel mogelijk opnieuw op te starten? Dan wilt u uw klanten en personeel geruststellen en duidelijk maken dat u de intentie heeft om de gezondheidsregels toe te passen zodat hun veiligheid gewaarborgd is.
U kan daarvoor terecht bij uw gerechtsdeurwaarder.

Wat gaan wij vaststellen?

Wij hanteren hiervoor een controlelijst die gebaseerd is op de generieke gids opgesteld door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, en op de principes van de Welzijnswet en de Codex welzijn op het werk. Bovendien werd de lijst ondernemingsspecifiek verfijnd.
Klik hier om de controlelijst te downloaden (pdf).

Klanten en medewerkers geruststellen

De ‘vaststelling COVID-19 gezondheidsregels’ door een gerechtsdeurwaarder bewijst dat de onderneming een risicobeoordeling heeft opgemaakt en deze toepast. Hiermee toont u aan wat uw bedrijf doet om haar werknemers en klanten te beschermen.
De vaststelling maakt het ook mogelijk om te bevestigen welke maatregelen u hebt genomen om de veiligheid te garanderen:
 • Bevestiging van de implementatie van het telewerk
 • Maatregelen om de werknemers die op de werkplaats aanwezig zijn te beschermen
 • Praktische organisatie om de fysieke afstand te garanderen
 • Aanwezigheid van ontsmettingsmateriaal
 • Plan van aanpak in geval van besmetting of verdenking van besmetting
 • Voorzorgsmaatregelen voor het personeel belast met het onderhoud
 • Veiligheidsmaatregelen in relatie tot het publiek
 • Voorzorgen voor personeel dat buiten het bedrijf werkt
Bij het opmaken van het rapport maken wij u het attest ‘Vaststelling gezondheidsregels Covid19’ over om in uw lokalen op te hangen.
Klik op de link om een voorbeeld van het attest te zien. Het attest vormt een bewijs dat de actuele toestand in uw bedrijf is vastgesteld door een ministerieel ambtenaar, het is geen gezondheids-conformiteitslabel.
Uw klanten en personeel zijn op die manier op de hoogte van uw intentie om de gezondheidsregels toe te passen.

Kostprijs

Om het u makkelijk te maken rekenen wij een vaste kostprijs aan van 350 euro (BTW en registratie inclusief) voor een vaststelling die ongeveer één uur duurt. We gaan ervan uit dat het merendeel van de vaststellingen hieronder zullen vallen. Vermoedt u dat het toch langer zou kunnen duren, spreek dan met de optredende gerechtsdeurwaarder af, wat de bijkomende kostprijs zal zijn.

Snelheid

De deelnemende gerechtsdeurwaarders garanderen dat u nog dezelfde dag door hen zal gecontacteerd worden om een concrete afspraak te maken of nog meer info te verschaffen.

Contacteer ons!

Wij staan klaar om u te helpen! Vul het formulier hieronder in en wij nemen contact op met u.
U kan ons ook contacteren op info@veiligstarten.be.
Of bel het gratis nummer: 0800 37 130 voor een afspraak of meer info.

  ALLE velden zijn verplicht.

  Ik aanvaard de privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden van deze site
  Ik wil meer info over het Covid19-attest